Trang chủ » Dịch vụ tư vấn » Dịch vụ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Dịch vụ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại – Hotline: 0938800202

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13, Thông Tư 36/2015/TT – BTNMT; QCVN 07:2009/BTNMT tất cả những cơ sở kinh doanh hoạt động có phát sinh chất thải nguy hại với khối lượng > 600kg/năm (50kg/tháng – Điều 12, Thông tư 36/2015/TT – BTNMT) đều phải lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

sochunguonthai

 

1. Đối tượng thực hiện sổ chủ nguồn thải:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh chất thải nguy hại

– Khối lượng từ 120 kg/năm trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt theo QCVN 07:2009/BTNMT hoặc chất POP theo công ước Stockhom)

– Khối lượng từ 600 kg trở lên đối với các chất thải có thành phần nguy hại khác

 2. Căn cứ pháp lý

  • Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014
  • Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 quy định về quản lý chất thải nguy hại
  • Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015  về quản lý chất thải và phế liệu.
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/TT-BTNMT về Ngưỡng chất thải nguy hại
  • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa

 3. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản

 4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Sở Tài nguyên và Môi trường

 5. Xử phạt vi phạm

Đối với các trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng phải đăng ký Sổ nguồn thải CTNH mà không tiến hành đăng ký hoặc khai báo phát sinh CTNH với cơ quan chức năng sẽ bi phạt hành chính:

– Phạt tiền từ 30.000.000- 40.000.000 nếu không đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Phạt tiền từ 5.000.000- 10.000.000 nếu không báo cáo quản lý CTNH định kỳ.

– Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối nếu kê khai không đúng, không đầy đủ chất thải nguy hại trong chứng từ chất thải nguy hại theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ:

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 (ba mươi) ngày làm việc.

Hãy lựa chọn CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG SVN để chúng tôi hỗ trợ hoàn tất những thủ tục cần thiết về môi trường để an tâm phát triển kinh tế Hotline: 083-5886583 

4/5 - (4 bình chọn)