Trang chủ » Dịch vụ tư vấn » Dịch vụ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

Dịch vụ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho doanh nghiệp

Báo cáo giám sát môi trường là báo cáo kết quả quan trắc số liệu, lên phương án khắc phục của mỗi công ty giúp cho mỗi công ty nhằm ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm và đưa ra giải pháp xử lý môi trường.

Đối tượng và tần suất thực hiện:

– Đối tượng thực hiện: Tất cả các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh tập trung cần báo cáo giám sát môi trường

– Tần suất thực hiện: 2 – 4 lần/năm. Tần suất thực hiện được nêu cụ thể trong Đánh giá tác động môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản đã được phê duyệt/ xác nhận.

Căn cứ pháp lý:

– Luật bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh.

– Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

– Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hồ sơ cần thiết:

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt

– Xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Tùy theo ngành nghề, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Cơ quan tiếp nhận:

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý Khu công nghiệp

– Ban quản lý Khu kinh tế

– Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Các bộ khác.

Mọi chi tiết xin liên hệ

Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Lý Tài Nguyên Và Môi Trường SVN

Địa chỉ: 50/11/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 08.35886583   / 0919.948.839

Web: www.moitruongsvn.com |  www.svncorp.vn

5/5 - (3 bình chọn)