Trang chủ » Dịch vụ tư vấn » Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho doanh nghiệp

Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho doanh nghiệp

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản là một loại hồ sơ môi trường mà các doanh nghiệp với quy mô vừa và nhỏ phải lập và đăng ký với cơ quan chức năng.

right

1. Đối tượng thực hiện

Cơ sở đã đi vào hoạt động trước ngày 01 tháng 4 năm 2015 có quy mô, tính chất tương đương với đối tượng quy định tại khoản 1 điều 18 nghị định số 18/2015/NĐ-CP nhưng không có bản cam kết bảo vệ môi trường.

2. Căn cứ pháp lý thực hiện đề án bảo vê môi trường

– Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

– Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (khoản 2, Điều 22);

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

3. Hồ sơ cần thiết

– Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất

– Sơ đồ vị trí dự án

– Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải

– Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)

– Các hồ sơ môi trường hiện có: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, hợp đồng thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải nguy hại

Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

4. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ban Quản Lý KKT và KCN

Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ 083-5886583 để được tư vấn lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản một cách nhanh chóng, tiết kiệm tối đa chi phí.

5/5 - (3 bình chọn)