Trang chủ » Dịch vụ » Dịch vụ tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Dịch vụ tư vấn, lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Thực hiện báo cáo giám sát môi trường hiện nay mang ý nghĩa tích cực, dựa vào những thông tin hữu ích trong báo cáo đưa ra những cảnh báo sớm các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường, chi tiết các biện pháp khắc phục để cộng đồng, doanh nghiệp có phương án hành động bảo vệ và quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên.

Chỉ trong vòng 7 ngày làm việc, Công ty môi trường SVN sẽ hoàn tất dịch vụ lập báo cáo  giám sát môi trường cho quý doanh nghiệp, hồ  sơ được thực hiện một cách nhanh chóng, thông tin tư vấn sát tình hình thực tế, đem đến cho quý khách hàng sự hài lòng trong từng dịch vụ là vinh hạnh cho SVN.

Việc thực hiện báo cáo giám sát môi trường bắt đầu từ việc thiết lập các mục tiêu, kế hoạch bảo vệ môi trường. Tiếp đến sẽ có những phương án cụ thể để thực hiện và giám sát thường xuyên các chỉ tiêu, yếu tố ảnh hưởng đến môi trường. Sau quá trình thực hiện sẽ là quá trình đánh giá lại các biện pháp trên đã thực sự hiệu quả hay chưa, phân tích các chỉ tiêu và diễn giải chúng một cách chi tiết trong báo cáo kết quả và tiếp tục quá trình này theo thời gian.

Đối tượng và tần suất thực hiện:

-Đối tượng cần thực hiện báo cáo giám sát bao gồm: doanh nghiệp, nhà máy cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, nhà xưởng, khu trung tâm thương mại… Đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường.

– Tần suất thực hiện: 2 – 4 lần/năm. Tần suất thực hiện được nêu cụ thể trong Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường (Cam kết bảo vệ môi trường)/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản đã được phê duyệt/ xác nhận.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Bảo vệ môi trường 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

– Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Hồ Chí Minh.

– Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.

– Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hồ sơ cần thiết:

– Giấy xác nhận bản Cam kết bảo vệ môi trường hay Báo cáo đánh giá tác động môi trường hay Đề án bảo vệ môi trường;

– Giấy phép kinh doanh ;

– Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại ;

– Hợp đồng thu gom chất thải rắn ;

– Chứng từ thu gom chất thải nguy hại ;

– Giấy phép đấu nối xử lý nước thải (nếu có);

– Sơ đồ mặt bằng tổng thể;

– Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất;

– Hóa đơn điện, nước trong tháng.

Tùy theo ngành nghề đặc điểm kinh doanh mà hồ sơ có thể bổ sung một số giấy tờ pháp lý khác.

Cơ quan tiếp nhận:

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

– Sở Tài nguyên và Môi trường

– Ban quản lý Khu công nghiệp

– Ban quản lý Khu kinh tế

– Phòng Tài nguyên và Môi trường

– Bộ Tài nguyên và Môi trường

Quý khách hàng cần thêm thông tin hay báo giá dịch vụ vui lòng liên hệ 0919.98.48.39

Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ