Trang chủ » Dịch vụ » Dịch vụ xin cấp sổ đăng ký nguồn chất thải nguy hại

Dịch vụ xin cấp sổ đăng ký nguồn chất thải nguy hại

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại xin vui lòng tham khảo các bước thực hiện sau:

so-dang-ky-chu-nguon-thai-chat-thai-nguy-hai

* Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo qui định của pháp luật.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc TW nơi phát sinh nguồn thải.

Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều  từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).

Khi nhận hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì cấp giấy biên nhận cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn đương sự hoàn thiện hồ sơ.

* Bước 3: Phòng Quản lý Chất thải rắn – Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành cấp Sổ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu có văn bản trả lời (điều chỉnh, bổ sung) cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

* Bước 4: Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy hẹn tổ chức, cá nhân sẽ cử đại diện đến Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ để nhận kết quả.

Khi đến nhận kết quả, người đến nhận phải xuất trình:

+ Biên nhận hồ sơ.

+ Giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo quy định).

+ Giấy giới thiệu của đơn vị đề nghị cấp sổ (trường hợp đơn vị đề nghị là tổ chức).

– Cách thức thực hiện: trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đăng ký quản lý chủ nguồn thải chất thải nguy hại (theo mẫu tại phụ lục 1 (A) của Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006);

+ Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường môi trường;

* Trường hợp Chủ nguồn thải không có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã hoạt động trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 thì nộp Bản sao giấy xác nhận/phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường.

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)

– Thời hạn giải quyết: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguỵên và Môi trường  Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc TW nơi phát sinh nguồn thải.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường  Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc TW nơi phát sinh nguồn thải.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có

– Kết quả thủ tục hành chính: sổ đăng ký chủ nguồn thải Chất thải nguy hại.

– Lệ phí (nếu có): Tùy theo mức thu của Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc TW nơi phát sinh nguồn thải.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (hoặc đề nghị điều chỉnh Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014;

* Quyết định số 23/2006/QĐ- BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Danh mục chất thải nguy hại;

* Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại”;

* Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT ngày 18/09/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận Đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường.