Trang chủ » Tin tức sự kiện » Hồ sơ môi trường cần thiết

Hồ sơ môi trường cần thiết

SỔ TAY THỦ TỤC MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

 1. Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014 (hiệu lực ngày 01/01/2015)
 2. Căn cứ Nghị định 18/2015/NĐ-CP Ngày 14/02/2015 (hiệu lực ngày 01/04/2015
 3. Căn cứ Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; (hiệu lực ngày 15/07/2015)
 4. Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên Môi trường về quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản (hiệu lực ngày 15/07/2015)
 5. Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành (hiệu lực 01/09/2015)
 6. Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 về quản lý chất thải và phế liệu (hiệu lực ngày 15/06/2015)
 7. Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 quy định về việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước (hiệu lực 05/07/2014)

Môi trường SVN xin gửi đến Doanh nghiệp “Sổ tay môi trường” thống kê các thủ tục môi trường cơ bản nhất mà Doanh nghiệp cần thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động.

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động.

Trước khi đi vào xây dựng, hoạt động các doanh nghiệp tùy từng quy mô, công suất và loại hình hoạt động sẽ tiến hành lập 1 trong các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) (Theo Điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP – các đối tượng phải lập ĐTM được quy định tại PL2 – NĐ 18/2015/NĐ-CP)
 • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐCM)
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động

Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện bất kỳ hồ sơ môi trường ban đầu nào tùy từng quy mô, công suất và loại hình hoạt động sẽ tiến hành lập một trong số những hồ sơ sau:

 • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết
 • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Doanh nghiệp đã hoàn thành hồ sơ môi trường ban đầu tùy thuộc vào điều kiện thực tế, lượng chất thải nguy hại phát sinh, lượng nước thải phát sinh và ngành nghề hoạt động mà thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:

 • Định kỳ 06 tháng phải lập hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lên PTNMT Quận để báo cáo tình hình thực hiện công tác BVMT tại cơ sở
 • Lập hồ sơ xin phép xả thải (≥ 5m3/ngày.đêm, từ 1m3 trở lên với bệnh viện, phòng khám, thuộc da, phong thí nghiệm, nhuộm…)
 • Lập sổ chủ nguồn thải (> 600kg/năm) (Cơ sở phát sinh loại chất thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu, mỡ, mực in thải….tất cả những chất thải đó phải được lưu trữ tại khu vực riêng và dán mã số quản lý chất thải đã đăng ký trong Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, phải tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải, ký hợp đồng thu gom với đơn vị thu gom có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH (Theo Nghị định 38/2015/NĐ – CP có hiệu lực ngày 15/06/2015)

Một năm phải tiến hành Lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại một lấn gửi lên STNMT trước ngày 31/12 hăng năm (Theo TT 36/2015/BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/09/2015.

 • Các cơ sở có sử dụng nước giếng khoan thì bắt buộc phải xin Giấy phép khai thác nước ngầm (theo Luật Tài Nguyên nước số 17/2012/QH13) và các cơ sở có hệ thống xử lý nước thải đều phải xin Giấy phép xả thải trước khi xả nước ra môi trường (Nghị định 201/2013/NĐ – CP và thông tư 27/2014/BTNMT)

Quy định xử phạt: Theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP

–  Không có Cam kết BVMT (Kế hoạch bảo vệ môi trường) phạt từ 2 – 3tr (đối với cơ sở không phải lập dự án đầu tư), 40-50 tr (đối với cơ sở phải lập dự án đầu tư) – Điều 12, NĐ 179/2013/NĐ-CP

– Không có đề án BVMT đơn giản phạt: 15-20 tr và từ 100-150 tr (đề án chi tiết) – Điều 11, NĐ 179/2013/NĐ-CP)

– Không có đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại phạt từ 30-40 triệu (Khoản 4, điều 21 Nghị định 179/2013/NĐ-CP) , Không báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo thông tư 36/2015/BTNMT thì xử phạt 5 – 10 triệu (Khoản 1, Điều 21, Nghị định 179/2013/NĐ-CP)

Đến với Môi trường SVN, đến với niền tin và sự hài lòng trong từng dịch vụ. Hotline: 0835886583

Mọi chi tiết xin liên hệ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG SVN

Địa chỉ: 50/11/32 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp.HCM

Điện thoại: 08.35886583   / 0919.948.839

5/5 - (2 bình chọn)