Trang chủ » Sản phẩm » Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản

Tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải thủy sản

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN

xu-ly-nuoc-thai-thuy-san
Thành phần nước thải phát sinh từ ngành công nghiệp chế biến thủy sản có chứa chủ yếu là các hợp chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học, hợp chất nitơ, và photpho cao. Vì thế, phương pháp xử lý sinh học được áp dụng rất có hiệu quả để xử lý nước thải từ chế biến thủy sản. Các phương pháp sinh học thường được áp dụng: (1) kết hợp cả hai quá trình kỵ khí và hiếu khí như cụm bể UASB và bể bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí (activated sludge) và bể thiếu khí (bể anoxic); (2) xử  ý sinh học hiếu khí như cụm bể  bùn hoạt tính lơ lửng hiếu khí (activated  sludge) và bể thiếu khí (bể anoxic); (3) mương oxy hóa. Tùy thuộc vào nguồn tiếp nhận nước thải QCVN 11:2008, cột B hay Cột A, hay quy định của KCN đối với các nhà máy chế biến thủy sản nằm trong KCN mà hệ thống xử lý nước thải không cần hoặc cần phải có các bước tiền xử lý hay quá trình xử lý bậc ba.

Một đặc điểm cần phải quan tâm đối với xử lý nước thải chế biến thủy sản là hàm lượng dầu & mỡ rất cao, đặc biệt là các doanh nghiệp chế biến cá da trơn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra sự không hiệu quả của các công trình xử lý sinh học phía sau nếu nồng độ dầu & mỡ không được loại bỏ triệt để. Do đó, công đoạn tách dầu mỡ  là bước rất quan trọng đối với toàn hệ thống xử lý. Các công nghệ được áp dụng trong bước tiền xửlý bao gồm: (1) mương tách mỡ và bể tuyển nổi áp lực khí hoà tan; (2) kết hợp quá trình keo tụ/tạo bông và tuyển nổi áp lực khí hoà tan; (3) tuyển nổi siêu nông kết hợp keo tụ. Đối với quá trình xử lý bậc ba, các phương pháp áp dụng bao gồm: (1) khử trùng; (2) lọc áp lực và khử trùng; (3) keo tụ/tạo bông và khử trùng.

Đối với công nghệ chế biến tôm, nồng độ photpho trong nước thải thường rất cao nên trong dây chuyền công nghệ xử lý, sự kết hợp giữa quá trình keo tụ/tạo bông và sinh học (kỵ khí, hiếu khí và thiếu khí) được áp dụng rất có hiệu quả. Quá trình keo tụ/tạo bông được áp dụng như bước ban đầu để loại Song chắn rác Ngăn thu gom Bể điều hòa Bể khử trùng Nước thải Nguồn tiếp nhận Bể kỵ khí Bể sinh học hiếu khí Bể lắng Bể chứa bùn Bùn thải Tuần hoàn bùn bỏ các hợp chất photpho, và một phần chất hữu cơ trong nước thải làm giảm trở ngại cho quá trình sinh học phía sau. Các quá trình sinh học sẽ xử lý các chất hữu cơ (BOD5) đạt quy chuẩn cho phép.

Bùn phát sinh từ hệ thống xử lý có thể tái sử dụng làm compost.

Lựa chọn phương pháp xử lý phụ thuộc vào nhiều yếu tố quy chuẩn/tiêu chuẩn đầu ra, thành phần, lưu lượng của nước thải, và giá thành xử lý.

Công ty môi trường SVN cung cấp tất cả các dịch vụ liên quan đến quá trình xử lý nước thải như:

  • Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệp.
  • Thi công, lắp đặt hệ thống xử lý.
  • Cải tạo hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
  • Cung cấp các thiết bị cần thiết cho hệ thống xử lý nước thải.
  • Vận hành và hướng dẫn vận hành hệ thống.
  • Bảo trì hệ thống xử lý nước thải…

Quý doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thiết kế hoặc thi công hệ thống xử lý nước thải chế biến thủy sản cho doanh nghiệp mình xin hãy liên hệ với Môi trường SVN để được tư vấn và lựa chọn phương án xử lý tốt nhất!

Hotline: 093.8800.202

5/5 - (1 bình chọn)